Pravidlá Vrátenia Tovaru

Zásady vrátenia tovaru a reklamácií

Podľa nariadenia č. 34/2014 o právnom režime zmlúv uzavretých na diaľku sa výrobky musia vrátiť do 14 kalendárnych dní od prijatia zásielky, a to bez sankcií a bez akéhokoľvek vysvetlenia. V uvedenej situácii má zákazník právo vrátiť akýkoľvek výrobok do 14 kalendárnych dní od jeho prevzatia a môže požiadať o vrátenie peňazí alebo výmenu za iný výrobok.

Podľa platných právnych predpisov "spotrebiteľ má právo písomne oznámiť obchodníkovi, že sa vzdáva kúpy, a to bez sankcie a bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných kalendárnych dní odo dňa prevzatia výrobku".

Pred odoslaním VYPRACOVANÉHO výrobku skontrolujte: potvrdenie objednávky alebo faktúru, ktorú ste od nás dostali e-mailom alebo v zásielke, ak ste výrobok zakúpili v našom internetovom obchode a na faktúre je uvedené E-COMMERCE SHOPPING STORES SRL. Ak pošlete výrobok, ktorý ste nezakúpili v našom internetovom obchode, nenesieme zodpovednosť za vašu chybu a zásielku vám nevrátime.

Po odoslaní žiadosti máte 14 dní na vrátenie výrobku na jednu z našich adries (v závislosti od toho, či je výrobok chybný alebo nie).

Náklady na dopravu hradí odosielateľ, zásielky zaslané na dobierku neakceptujeme.

Hneď ako oddelenie reklamácií dostane váš vrátený výrobok, bude vám zaslaný nový výrobok na výmenu alebo vám bude do 14 pracovných dní vrátená kúpna cena.

Všeobecné podmienky vrátenia výrobkov predávaných spoločnosťou E-COMMERCE SHOPPING STORES SRL

 

 • Nesprávne zabalené výrobky, ktoré boli pri vrátení poškodené, nebudú akceptované.
  Právo na vrátenie je možné uplatniť len vtedy, ak je vrátený výrobok úplne nový (ako sa predáva), v pôvodnej krabici a so všetkým predaným príslušenstvom, a nie ak vykazuje známky používania alebo bol používaný v rozpore s návodom na použitie.
  Vrátenie výrobkov sa uskutočňuje prostredníctvom kuriéra.
 • Spotrebiteľ musí zabezpečiť, aby bol vrátený výrobok počas prepravy chránený v krabici, v ktorej bol prijatý, a s materiálmi, ktoré ho chránili počas prepravy k nemu.
  Všetky sprievodné doklady musia byť vrátené spolu s výrobkom, ako boli zaslané spoločnosťou E-COMMERCE SHOPPING STORES SRL.
  Na vrátenie peňazí je potrebné predložiť dôkaz o tom, že výrobky boli odoslané spoločnosti E-COMMERCE SHOPPING STORES SRL, čo platí len v prípade, že kuriérska spoločnosť dočasne alebo trvalo stratí zásielku, ktorá nám bola vrátená.
  Ak vrátené výrobky vykazujú známky opotrebovania alebo poškodenia, máme právo nevrátiť celú sumu.
 • Výrobky zakúpené v súprave sa vrátia spolu.
  V prípade zľavnených produktov dostanete späť sumu, ktorú ste zaplatili za zľavnený produkt, nie jeho skutočnú cenu.

 Ak ste sa rozhodli od produktu odstúpiť, vrátime vám akúkoľvek sumu, ktorú sme od vás dostali, zníženú o akékoľvek dodatočné náklady, ktoré vznikli v dôsledku toho, že ste si vybrali iný spôsob doručenia/vrátenia, ako je nami ponúkaný štandardný spôsob doručenia, a to bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď sme boli informovaní o vašom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy. Hodnotu výrobku(ov) vám vrátime iba na bankový účet, ktorý zákazník zašle na e-mailovú adresu ecomshop.eu@gmail.com. Vrátenie peňazí môžeme odložiť až do dátumu, keď dostaneme výrobky späť, alebo kým nám neposkytnete dôkaz, že ste výrobky poslali späť, podľa toho, čo nastane skôr.

doručiť výrobok(-y) priamo nám, a nie tretej strane, prostredníctvom kuriérskej spoločnosti, ktorú si vyberiete alebo ktorú vám poskytneme, bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď ste nám oznámili odstúpenie od zmluvy. Lehota je dodržaná, ak je tovar vrátený pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

 • Vrátenie hodnoty výrobkov sa uskutoční do 7 kalendárnych dní od okamihu, keď sme od zákazníka dostali zásielku
 • Prepravné za vrátenie zásielky je 17 lei a hradí ho zákazník.
  Upozorňujeme, že poplatok 17 lei za spätné doručenie platí len pre kuriérske spoločnosti, ktoré posielame na vyzdvihnutie zásielky. Ak si zákazník želá vrátiť nám výrobok(-y) prostredníctvom inej kuriérskej spoločnosti a nie prostredníctvom nami zaslanej spoločnosti, bude musieť zaplatiť náklady účtované touto spoločnosťou.
 • Ak si vrátenie výrobku (výrobkov) rozmyslíte, oznámte nám to čo najskôr telefonicky alebo e-mailom.
  Upozorňujeme, že ak nami vyslaný kuriér neprevezme zásielku od zákazníka ani na druhý pokus, zodpovednosť za vrátenie zásielky nesie kuriér. Doba, kým sa nám zásielka vráti, nesmie presiahnuť 14 kalendárnych dní. Aj v tomto prípade je zákazník povinný uhradiť náklady na spätné poštovné, ktoré je však splatné pri odovzdaní zásielky kuriérovi, a samozrejme, keď zásielka dorazí a všetko bude v poriadku, vrátime vám plnú hodnotu pôvodnej objednávky.
 • Ak ste platili bankovou kartou, účet IBAN už nepotrebujete. V prípade objednávok zaplatených kartou vám bude suma vrátená na tú istú kartu, ktorá bola použitá pri transakcii, a to do 3-30 dní od prijatia vrátenia.

V prípade problémov s produktom zakúpeným v spoločnosti E-COMMERCE SHOPPING STORES SRL nás kontaktujte na telefónnom čísle 0727.010.477 alebo prostredníctvom e-mailu: ecomshop.eu@gmail.com

Ak chcete začať proces vrátenia tovaru, pošlite nám písomnú žiadosť e-mailom na adresu ecomshop.eu@gmail.com alebo vyplňte formulár na vrátenie tovaru: https://formularreturecomm.paperform.co.

V prípade akýchkoľvek informácií týkajúcich sa vrátenia výrobkov nám zavolajte na rovnaké telefónne číslo: 0727.010.477

 ZÁRUČNÁ REKLAMÁCIA

Ak výrobok nefunguje správne, môžete si uplatniť záruku. Na všetky elektronické zariadenia v našej ponuke sa vzťahuje 12-mesačná záruka.

Záruka sa nevzťahuje na:

 • loviri;
  opotrebenie spôsobené používaním;
  chyby vyplývajúce z nesprávneho a neopatrného používania položky.

Výrobok musí byť vrátený v pôvodnom nepoškodenom obale so všetkými zariadeniami. V opačnom prípade bude vaša žiadosť zamietnutá alebo čiastočne zamietnutá.

V prípade reklamácie nás kontaktujte telefonicky a začnite proces vrátenia tovaru.

V prípade výmeny výrobku nás kontaktujte telefonicky

Náklady na dopravu znáša zákazník. Neakceptujeme žiadne spätné zásielky.

Ak do 14 dní od prevzatia zásielky nedostaneme písomné zrušenie objednávky, nie je možné vrátiť peniaze alebo vymeniť tovar.

Do 14 dní od prijatia vášho vyhlásenia a údajov vám bude výrobok vymenený alebo vám budú vrátené peniaze. Peniaze sa automaticky vrátia na bankový účet, ktorý ste vyplnili vo formulári na vrátenie.